Gwarancje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie objęte są wyłącznie gwarancją producenta.

 2. Tryb realizacji gwarancji oraz jej okres podane są na karcie każdego z produktów.

 3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu sprzedaży sprzętu, a więc jest zgodny z datą znajdującą się na fakturze.

 4. Wszelkie problemy techniczne powinny być zgłaszane bezpośrednio do producenta, który odpowiada za realizację gwarancji.

 5. Pomoc techniczną można uzyskać telefonicznie lub za pomocą strony internetowej:
  1. DELL - pod nr 22 507 17 00 (w dni robocze 8:00 -17:00, strona internetowa (www.dell.com/support)
  2. LENOVO - pod nr 22 295 49 50 (w dni robocze 8:00 -17:00, strona internetowa (www.pcsupport.lenovo.com)
  3. ASUS -  pod nr 22 571 80 40 (w dni robocze 8:30 -17:00), strona internetowa (www.eu-rma.asus.com/pl/info)

 

Rodzaje usług gwarancyjnych:

 

DELL

 

 • Gwarancja Basic On-Site

W gwarancji Basic On-Site zgłoszenia usterek przyjmowane są telefonicznie w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku, przy czym zgłoszenia dokonane po godzinie 16-tej traktowane są jako przyjęte dnia następnego

W przypadku gwarancji DELL Basic, niektóre uszkodzone podzespoły Klient wymienia samodzielnie (są to tzw. części CRU)

Wybrane części mogą być (na życzenie Klienta) bezpłatnie wymienione przez wykwalifikowanego technika, który przyjedzie na miejsce naprawy i dokona wymiany (są to tzw. części FRU).

Przykładowo w ramach gwarnancji DELL Basic przez technika wymieniane są takie podzespoły jak elementy obudowy, radiatory i wymienniki ciepła, ekrany i matryce, płyty główne, procesory. Do samodzielnej wymiany zostały zakwalifikowane m.in. kable i przewody, stacje dokujące, pamięci, moduły zasilania i zasilacze, śruby i głośniki.

Proces w przypadku części CRU wygląda następująco:

 1. kurier dostarcza sprawną część
 2. wymiana uszkodzonego podzespołu na sprawny należy do obowiązków Klienta
 3. kurier odbiera uszkodzoną część od Klienta

Jeśli Klient zażąda wymiany części CRU przez technika Dell, naliczona zostanie opłata za wymianę oraz dojazd technika. Wysokość opłaty telefonicznie podaje konsultant działu Wsparcia Technicznego Dell.

 • Gwarancja ProSupport

Czas trwania wsparcia: od 1 do 5 lat od daty produkcji urządzenia (w zależności od produktu).
Czas reakcji serwisu to następny dzień roboczy (Next Business Day) od momentu zakończenia zdalnej diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta DellEMC.
Naprawy realizowane zdalnie lub na miejscu w siedzibie Klienta (dostępny jest 4-godzinny czas reakcji dla wybranych stacjonarnych komputerów DellEMC).
Zgłoszenia usterek: przyjmowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Wsparcie świadczone przez wykwalifikowaną kadrę Konsultantów i Inżynierów Technicznych DellEMC.
Wsparcie techniczne dla oprogramowania zakupionego z urządzeniem oraz wsparcie rozwiązań innych producentów (best effort).
Aktywne monitorowanie sprzętu, automatyczne wykrywanie usterek, zdalne raportowanie oraz tworzenie zgłoszeń serwisowych za pomocą oprogramowania Support Assist.
Samodzielne diagnozowanie urządzeń i zamawianie części przez portal www.techdirect.dell.com (wymagane jest ukończenie bezpłatnych szkoleń oraz egzaminów w portalu Tech Direct).

 • Gwarancja ProSupport Plus

ProSupport Plus to najpełniejsza usługa pomocy technicznej firmy Dell dla komputerów osobistych i tabletów, gwarantuje maksymalne wsparcie przy minimalnym zaangażowaniu Klienta. Jest to jedyna dostępna usługa premium obejmująca komputery osobiste i tablety, która automatyzuje świadczenie pomocy technicznej w celu zapobiegania powstawaniu problemów i eliminuje je błyskawicznie, kiedy się pojawią. Usługa zapewnia dostęp całodobowo, 7 dni w tygodniu priorytetowy kontakt ze specjalistami w zakresie sprzętu i oprogramowania. Dzięki dostępowi do SupportAssist pomaga w aktywnym monitorowaniu komputerów osobistych i tabletów, zapewniając ich sprawne działanie i najwyższą wydajność. Klient otrzymuje dedykowanego opiekuna, który w przypadku problemów będzie udzielał pomocy technicznej. Naprawa na miejscu u Klienta następnego dnia roboczego odbywa się po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy. Usługa daje także możliwość zatrzymania przez Klienta wymienionego dysku twardego w celu ochrony danych oraz daje wszystkie korzyści płynące z pakietu Complete Care.

 • Gwarancja Dell Advanced Exchange Service (tylko monitory)

Monitor objęty zaawansowaną wymianą w razie wystąpienia problemu z urządzeniem, którego nie można rozwiązać przez telefon, zostaje wymieniony na nowe urządzenie. Serwis Dell wyśle nowe urządzenie zastępcze następnego dnia roboczego. Uszkodzony model odsyła się dopiero po otrzymaniu nowego monitora.

 

Dodatkowe opcje do gwarancji:

 

 • Gwarancja Keep Your Hard Drive (KYHD)

Usługa ta pozwala na ochronę danych zapisanych na twardym dysku. W przypadku jego uszkodzenia, dysk zostaje u Klienta, natomiast w komputerze lub serwerze instalowany jest nowy dysk. Zmniejsza się w ten sposób możliwość wycieku danych.

Uwaga: do aktywacji rozszerzenia wymagana jest podstawowa gwarancja Dell Basic NBD / Dell ProSupport

 • Gwarancja Accidental Damage Protection (ADP)

Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia produktów Dell to ubezpieczenie zapewniające, w okresie obowiązywania polisy, naprawę lub wymianę ubezpieczonego sprzętu Dell na wypadek jego przypadkowego uszkodzenia wskutek przepięcia, upadku lub zalania.

Uwaga: do aktywacji rozszerzenia wymagana jest podstawowa gwarancja Dell Basic NBD / Dell ProSupport

 • Gwarancja na rozszerzone usługi serwisowe baterii

Baterie montowane w laptopach Dell standardowo posiadają gwarancję 12 miesięcy. Usługa ta pozwala na wydłużenie gwarancji na baterie do trzyletniej.

Więcej informacji

 

 

LENOVO

 

 • Gwarancja Carry-in

Jeżeli problemu z produktem nie uda się rozwiązać przez telefon lub przez skorzystanie z Części CRU, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym punkcie serwisowym. Użytkownik odpowiada za odłączenie produktu i zapakowanie go do pojemnika przeznaczonego do wysyłki razem z innymi częściami i informacjami wymaganymi przez Lenovo oraz przekazanie go do wyznaczonego punktu serwisowego. Koszty wysyłki opłaca Usługodawca. Po rozwiązaniu problemu Lenovo prześle produkt do siedziby Użytkownika. Użytkownik ponosi koszty wszelkich części, które nie zostały zapakowane i wysłane wraz z produktem.

 • Gwarancja On-site

Jeżeli problemu z produktem nie uda się rozwiązać przez telefon lub za pomocą Części CRU, naprawa zostanie przeprowadzona u Użytkownika. Usługa ta jest dostępna w zwykłych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Gwarancja Premier Support

Lenovo zapewni centrum kontaktowe dla wsparcia poziomu „Premier”, aby ułatwić:

a) zdalne usuwanie błędów i pomoc diagnostyczną (w tym możliwość połączenia z systemem lub produktami Użytkownika przez bezpieczne połączenie internetowe);

b) Wsparcie Obsługiwanego Oprogramowania OEM (producenta oryginalnego sprzętu) (tylko dla systemów);

c) konfigurację, w tym rozdzielczości częstotliwości odświeżania, ustawień wyświetlacza, interoperacyjność między kilkoma monitorami, podłączania do projektora lub telewizora, a także wsparcie obejmujące popularne oprogramowania, sterowniki, ustawienia aplikacji i oprogramowanie do komputerowo wspomaganego projektowania (tylko do monitorów);

d) informacje na temat zarządzania sprawami dotyczącymi zdarzeń objętych gwarancją Użytkownika, żeby pomóc w prześledzeniu, przeprowadzeniu i zamknięciu ich;

e) weryfikacji numeru seryjnego produktu i uprawnień do Usług;

f) określenie, czy problem stanowi zdarzenie objęte gwarancją oraz ustalenie, czy zdarzenie objęte gwarancją może zostać rozwiązane w jeden z poniższych sposobów (według uznania Lenovo);

g) Usługę NBD u Klienta (tylko dla systemów);

h) Usługę Wymiany Produktu NBD (tylko dla monitorów).

 

Dodatkowe opcje do gwarancji:

 

 • Accidental Damage Protection (ADP)

Dodatkowa ochrona obejmująca typowe wypadki poza gwarancją systemu, takie jak uszkodzenia spowodowane przypadkowymi upadkami, zalaniem, przepięciami elektrycznymi.

Uwaga: ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami należy zakupić w ciągu 90 dni od zamówienia sprzętu

 • Gwarancja Keep Your Hard Drive (KYHD)

Opcja KYD pozwala Użytkownikowi na zatrzymanie wadliwego dysku, który zostanie wymieniony w ramach Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Usługa ta dotyczy oryginalnego dysku z urządzenia i dysków zamiennych dostarczonych dla tego produktu w ramach Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Zmniejsza się w ten sposób możliwość wycieku danych.

 • Sealed Battery Warranty

Sealed Battery Warranty to dodatkowa oferta usług gwarancyjnych zaprojektowana specjalnie dla komputerów z zintegrowaną baterią. Oferuje jednorazową wymianę w przypadku, gdy akumulator objęty gwarancją nie spełnia minimalnych standardów wydajności.

Więcej informacji